• Гръцки
  • Английски
  • Български
Селскостопанска Техника за Лозарство • Овощарство • Етеричномаслени Растения
NSRF

Сеялка за люцерна

Сиялка за люцерна

ТИП

РАЗМЕРИ

РАБОТНА НОРМА

СЕЯЛКА ЗА ЛЮЦЕРНА

2500 mm

5 дка/ден

Снимки на продукта