Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

SFEET

SANIDAS – Καταστροφέας Ε.Τ. Σταθερός Typ. SFEET

Βασικός εξοπλισμός

 • Μεγάλα σφυριά
 • Καρδανικός άξονας
 • Κίνηση με ιμάντες

 

Τύπος

 • SFEET-080, Πλάτος εργασίας 80 cm, Ολικό πλάτος 95 cm, Kg 170, HP 18+
 • SFEET-090, Πλάτος εργασίας 90 cm, Ολικό πλάτος 105 cm, Kg 180, HP 20+
 • SFEET-100, Πλάτος εργασίας 100 cm, Ολικό πλάτος 115 cm, Kg 190, HP 22+
 • SFEET-110, Πλάτος εργασίας 110 cm, Ολικό πλάτος 125 cm, Kg 200, HP 24+
 • SFEET-120, Πλάτος εργασίας 120 cm, Ολικό πλάτος 135 cm, Kg 220, HP 26+
 • SFEET-130, Πλάτος εργασίας 130 cm, Ολικό πλάτος 145 cm, Kg 240, HP 30+
 • SFEET-140, Πλάτος εργασίας 140 cm, Ολικό πλάτος 155 cm, Kg 260, HP 35+
 • SFEET-150, Πλάτος εργασίας 150 cm, Ολικό πλάτος 165 cm, Kg 280, HP 45+