Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

SFET

SANIDAS – Καταστροφέας Η.Β.Τ. Typ. SFET

Βασικός εξοπλισμός

 • Μεγάλα ή Μικρά σφυριά
 • Μηχανική μετατόπιση
 • Καρδανικός άξονας
 • Κίνηση με ιμάντες

 

Τύπος

 • SFET-100, Πλάτος εργασίας 100 cm, Ολικό πλάτος 115 cm, Kg 270, HP 20+
 • SFET-110, Πλάτος εργασίας 110 cm, Ολικό πλάτος 125 cm, Kg 300, HP 20+
 • SFET-120, Πλάτος εργασίας 120 cm, Ολικό πλάτος 135 cm, Kg 340, HP 22+
 • SFET-130, Πλάτος εργασίας 130 cm, Ολικό πλάτος 145 cm, Kg 390, HP 24+
 • SFET-140, Πλάτος εργασίας 140 cm, Ολικό πλάτος 155 cm, Kg 420, HP 26+
 • SFET-150, Πλάτος εργασίας 150 cm, Ολικό πλάτος 165 cm, Kg 460, HP 30+
 • SFET-160, Πλάτος εργασίας 160 cm, Ολικό πλάτος 175 cm, Kg 500, HP 35+
 • SFET-180, Πλάτος εργασίας 180 cm, Ολικό πλάτος 195 cm, Kg 530, HP 45+
 • SFET-200, Πλάτος εργασίας 200 cm, Ολικό πλάτος 155 cm, Kg 580, HP 50+

 

Πρόσθετος εξοπλισμός

 • Υδραυλική μετατόπιση