Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

MD

PERFECT – Στελεχοκόπτης Typ. MD

Βασικός εξοπλισμός

 • 2 ρόδες στελεχοκόπτη: Φ 60cm
 • 2 μπροστά ρόδες και 1 πίσω κύλινδρο

Τύπος

 • MD-250, πλάτος κοπής  Min.- Max.  150 – 250 cm, αριθμός μαχαιριών 4, Kg 505, HP38
 • MD-280, πλάτος κοπής  Min.- Max.  175 – 280 cm, αριθμός μαχαιριών 5, Kg 535, HP40
 • MD-300, πλάτος κοπής  Min.- Max.  190 – 300 cm, αριθμός μαχαιριών 5, Kg 560, HP45
 • MD-335, πλάτος κοπής  Min.- Max.  225 – 335 cm, αριθμός μαχαιριών 5, Kg 565, HP52
 • MD-355, πλάτος κοπής  Min.- Max.  245 – 355 cm, αριθμός μαχαιριών 5, Kg 620, HP54
 • MD-400, πλάτος κοπής  Min.- Max.  292 – 400 cm, αριθμός μαχαιριών 5, Kg 740, HP62

Πρόσθετος εξοπλισμός

 • 2ος κύλινδρος (ο ένας πίσω από τον άλλο) (όχι για MD-250)
 • Μηχανική μετατόπιση
 • Μπουκάλα για υδραυλική μετατόπιση
 • Ανύψωση για τις ρόδες
 • 2 μπουκάλες για υδραυλική ρύθμιση του πλάτους από τις ρόδες 1 (όχι για RF-340, RF-365)
 • 2 Υδραυλικοί αισθητήρες

1 Όχι σε συνδυασμό με τους 2 Μηχανικούς-Υδραυλικούς αισθητήρες
2 Όχι σε συνδυασμό με τις 2 μπουκάλες για υδραυλική ρύθμιση του πλάτους από τις ρόδες

Φωτογραφίες Προϊόντων