Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

SFBT – Μικρά Σφυριά

SANIDAS – Καταστροφέας B.Τ. Σταθερός Typ. SFBT

Βασικός εξοπλισμός 

 • Μικρά σφυριά
 • Στροφείο Φ160mm
 • Καρδανικός άξονας

Τύπος

Τύπος

 • SFBT-120, πλάτος εργασίας 120cm, ολικό πλάτος 135cm, αριθμός σφυριών 18, 410Kg, HP 25+
 • SFBT-130, πλάτος εργασίας 130cm, ολικό πλάτος 145cm, αριθμός σφυριών 20, 460Kg, HP 30+
 • SFBT-140, πλάτος εργασίας 140cm, ολικό πλάτος 155cm, αριθμός σφυριών 20, 500Kg, HP 30+
 • SFBT-150, πλάτος εργασίας 150cm, ολικό πλάτος 165cm, αριθμός σφυριών 24, 540Kg, HP 40+
 • SFBT-160, πλάτος εργασίας 160cm, ολικό πλάτος 175cm, αριθμός σφυριών 24, 570Kg, HP 50+
 • SFBT-180, πλάτος εργασίας 180cm, ολικό πλάτος 195cm, αριθμός σφυριών 28, 620Kg, HP 60+
 • SFBT-200, πλάτος εργασίας 200cm, ολικό πλάτος 215cm, αριθμός σφυριών 30, 690Kg, HP 70+
 • SFBT-220, πλάτος εργασίας 220cm, ολικό πλάτος 235cm, αριθμός σφυριών 36, 740Kg, HP 80+
 • SFBT-250, πλάτος εργασίας 250cm, ολικό πλάτος 265cm, αριθμός σφυριών 40, 840Kg, HP 90+

Πρόσθετος εξοπλισμός

 • Υδραυλική μετατόπιση
 • Ζεύγος τροχών