Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

SFET – Μικρά Σφυριά

SANIDAS – Καταστροφέας Η.Β.Τ. Σταθερός Typ. SFET

Βασικός εξοπλισμός 

 • Μικρά σφυριά 
 • Στροφείο Φ133mm
 • Καρδανικός άξονας

Τύπος

 • SFET-100, πλάτος καλλιέργειας 100cm, ολικό πλάτος 115cm, αριθμός σφυριών 16, Kg 270, HP 18+
 • SFET-110, πλάτος καλλιέργειας 110cm, ολικό πλάτος 125cm, αριθμός σφυριών 16, Kg 300, HP 20+
 • SFET-120, πλάτος καλλιέργειας 120cm, ολικό πλάτος 135cm, αριθμός σφυριών 18, Kg 340, HP 22+
 • SFET-130, πλάτος καλλιέργειας 130cm, ολικό πλάτος 145cm, αριθμός σφυριών 20, Kg 390, HP 24+
 • SFET-140, πλάτος καλλιέργειας 140cm, ολικό πλάτος 155cm, αριθμός σφυριών 24, Kg 420, HP 26+
 • SFET-150, πλάτος καλλιέργειας 150cm, ολικό πλάτος 165cm, αριθμός σφυριών 24, Kg 460, HP 30+
 • SFET-160, πλάτος καλλιέργειας 160cm, ολικό πλάτος 175cm, αριθμός σφυριών 28, Kg 500, HP 35+
 • SFET-180, πλάτος καλλιέργειας 180cm, ολικό πλάτος 195cm, αριθμός σφυριών 30, Kg 530, HP 45+
 • SFET-200, πλάτος καλλιέργειας 200cm, ολικό πλάτος 215cm, αριθμός σφυριών 30, Kg 580, HP 50+

Πρόσθετος εξοπλισμός

 • Υδραυλική μετατόπιση