Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

Τριφυλοσπορέας

Τριφυλλοσπορέας

ΤΥΠΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΣ

ΤΡΙΦΥΛΛΟΣΠΟΡΕΑΣ

2500 mm

5 εκτάρια / ημέρα

Φωτογραφίες Προϊόντων