• Ελληνικα
  • Αγγλικα
  • Βουλγαρικα
Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
αναφορά στην Ένωση και το Διαρθρωτικό Ταμείο, το λογότυπο του ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

Τριφυλοσπορέας

Τριφυλλοσπορέας

ΤΥΠΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΣ

ΤΡΙΦΥΛΛΟΣΠΟΡΕΑΣ

2500 mm

5 εκτάρια / ημέρα

Φωτογραφίες Προϊόντων