Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

SFBT

SANIDAS – Καταστροφέας B.Τ. Typ. SFBT

Βασικός εξοπλισμός

 • Μεγάλα ή Μικρά σφυριά
 • Μηχανική μετατόπιση
 • Καρδανικός άξονας
 • Κίνηση με ιμάντες

 

Τύπος

 • ST-120, Πλάτος εργασίας 120 cm, Ολικό πλάτος 135 cm, Kg 410, HP 25+
 • ST-130, Πλάτος εργασίας 130 cm, Ολικό πλάτος 145 cm, Kg 460, HP 30+
 • ST-140, Πλάτος εργασίας 140 cm, Ολικό πλάτος 155 cm, Kg 500, HP 30+
 • ST-150, Πλάτος εργασίας 150 cm, Ολικό πλάτος 165 cm, Kg 540, HP 40+
 • ST-160, Πλάτος εργασίας 160 cm, Ολικό πλάτος 175 cm, Kg 570, HP 50+
 • ST-180, Πλάτος εργασίας 180 cm, Ολικό πλάτος 195 cm, Kg 620, HP 60+
 • ST-200, Πλάτος εργασίας 200 cm, Ολικό πλάτος 215 cm, Kg 690, HP 70+
 • ST-220, Πλάτος εργασίας 220 cm, Ολικό πλάτος 135 cm, Kg 740, HP 80+
 • ST-250, Πλάτος εργασίας 250 cm, Ολικό πλάτος 265 cm, Kg 840, HP 90+

 

Πρόσθετος εξοπλισμός

 • Υδραυλική μετατόπιση
 • Ζεύγος τροχών