Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

SFEET

SANIDAS – Καταστροφέας Ε.Τ. Σταθερός Typ. SFEET

Βασικός εξοπλισμός 

 • Μεγάλα σφυριά
 • Στροφείο Φ102mm
 • Καρδανικός άξονας

Τύπος

 • SFEET-080, πλάτος καλλιέργειας 80cm, ολικό πλάτος 95cm, αριθμός σφυριών 8, Kg 170, HP 18+
 • SFEET-090, πλάτος καλλιέργειας 90cm, ολικό πλάτος 105cm, αριθμός σφυριών 8, Kg 180, HP 18+
 • SFEET-100, πλάτος καλλιέργειας 100cm, ολικό πλάτος 115cm, αριθμός σφυριών 12, Kg 190, HP 18+
 • SFEET-110, πλάτος καλλιέργειας 110cm, ολικό πλάτος 125cm, αριθμός σφυριών 12, Kg 200, HP 20+
 • SFEET-120, πλάτος καλλιέργειας 120cm, ολικό πλάτος 135cm, αριθμός σφυριών 12, Kg 210, HP 20+
 • SFEET-130, πλάτος καλλιέργειας 130cm, ολικό πλάτος 145cm, αριθμός σφυριών 12, Kg 220, HP 24+
 • SFEET-140, πλάτος καλλιέργειας 140cm, ολικό πλάτος 155cm, αριθμός σφυριών 16, Kg 240, HP 24+
 • SFEET-150, πλάτος καλλιέργειας 150cm, ολικό πλάτος 165cm, αριθμός σφυριών 16, Kg 250, HP 24+