Селскостопанска Техника за Лозарство • Овощарство • Етеричномаслени Растения
NSRF

Разпръсквач на оборска тор

SCIACCO – Разпръсквач на оборска тор            Тип SLP 1100 NEW

Техническа характеристика

  • Ширина на разпръскване 200-300 cm
  • Размери 112x155x106 cm
  • Капацитет 1,20 m3
  • Kg 380
  • HP 60+

Допълнително oборудване

  • Странично & Централно разпръскване