• Гръцки
  • Английски
  • Български
Селскостопанска Техника за Лозарство • Овощарство • Етеричномаслени Растения

Плугове

Плугове

 

Олекотен модел, шина 70×15 – 70×20

ТИП

KG

HP

2 ТЕЛА 6΄΄- 8΄΄

72

10+

3 ТЕЛА 6΄΄– 8΄΄

110

20+

4 ТЕЛА 6΄΄– 8΄΄

156

25+

5 ТЕЛА 6΄΄– 8΄΄

35+

Тип KADMOS, шина 70×25

ТИП

KG

HP

2 ТЕЛА 8΄΄- 9΄΄

25+

3 ТЕЛА 8΄΄– 9΄΄

30+

4 ТЕЛА 8΄΄– 9΄΄

45+

Тип обикновен, шина 80×30

ТИП

KG

HP

2 ТЕЛА 10΄΄- 14΄΄

40+

3 ТЕЛА10΄΄– 14΄΄

55+

4 ТЕЛА 10΄΄– 14΄΄

80+

Тип тежък, шина 80×35

ТИП

KG

HP

2 ТЕЛА 10΄΄- 14΄΄

50+

3 ТЕЛА 10΄΄– 14΄΄

70+

4 ТЕЛА 10΄΄– 14΄΄

90+

5 ТЕЛА 10΄΄– 14΄΄

120+

Тип тежък със защитен болт

ТИП

KG

HP

4 ТЕЛА

50+

5 ТЕЛА

70+

6 ТЕЛА

80+

7 ТЕЛА

90+

8 ТЕЛА

100+

9 ТЕЛА

120+

10 ТЕЛА

150+

 

Снимки на продукта

Плугове