Селскостопанска Техника за Лозарство • Овощарство • Етеричномаслени Растения
NSRF

Машина за обезлистяване

CLEMENS – Машина за обезлистяване S50 Professional Tип CA876 с колона Sanidas

Техническа характеристика

 • Работна скорост 2,5 – 5 km/h
 • Тегло 155 Kg
 • HP50+

Основно оборудване

 • Миханичен сензор

Допълнително oборудване

 • Стойка за монтиране към трактор
 • Вертикално режещо рамо
 • Стойка за съхранение

 

CLEMENS – Машина за обезлистяване със завъртане  S50-230o Professional Tип CA876 с колона Clemens

Техническа характеристика

 • Работна скорост 2,5 – 5 km/h
 • Тегло 200 Kg
 • HP50+

Основно оборудване

 • Завъртане на 230o
 • Миханичен сензор

Допълнително oборудване

 • Стойка за монтиране към трактор
 • Вертикално режещо рамо
 • Стойка за съхранение

 

BINGER – Машина за обезлистяване Tип EB490 Professional с колона Sanidas или с колона Binger

Техническа характеристика

 • Работна скорост 2,5 – 5 km/h
 • Тегло 170 Kg
 • HP50+

Допълнително Оборудване

 • Стойка за монтиране към трактор
 • Миханичен сензор
 • Вертикално режещо рамо
 • Стойка за съхранение

BINGER – Машина за обезлистяване със завъртане Tип ΕΒ490-180o Professional с колона Binger

Техническа характеристика

 • Работна скорост  2,5 – 5 km/h
 • Тегло 210 Kg
 • HP 50+

Основно оборудване

 • Завъртане на 180ο

Допълнително оборудване

 • Стойка за монтиране към трактор
 • Миханичен сензор
 • Вертикално режещо рамо
 • Стойка за съхранение

Снимки на продукта