Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

Αποφυλλωτής

CLEMENS – Αποφυλλωτής S50 Professional Typ. CA876 σε κολώνα Sanidas

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Ταχύτητα εργασίας 2,5 – 5 km/h
 • Βάρος 155 Kg
 • HP 50+

Βασικός εξοπλισμός

 • Mηχανικός Αισθητήρας φυλλώματος

Πρόσθετος εξοπλισμός

 • Προ-κλαδευτής
 • Βάση αποθήκευσης

CLEMENS – Αποφυλλωτής με περιστροφή S50-230o Professional Typ. CA876 σε κολώνα Clemens

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Ταχύτητα εργασίας 2,5 – 5 km/h
 • Βάρος 200 Kg
 • HP 50+

Βασικός εξοπλισμός

 • Περιστροφή 230o
 • Mηχανικός Αισθητήρας φυλλώματος

Πρόσθετος εξοπλισμός

 • Προ-κλαδευτής
 • Βάση αποθήκευσης

BINGER – Αποφυλλωτής Typ. ΕΒ490 Professional σε κολώνα Sanidas ή σε κολώνα Binger

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Ταχύτητα εργασίας 2,5 – 5 km/h
 • Βάρος 170 Kg
 •  HP 50+

Πρόσθετος εξοπλισμός

 • Mηχανικός Αισθητήρας φυλλώματος
 • Προ-κλαδευτής
 • Βάση αποθήκευσης

BINGER  – Αποφυλλωτής  με περιστροφή Typ. ΕΒ490-180o Professional σε κολώνα Binger 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Ταχύτητα εργασίας 2,5 – 5 km/h
 • Βάρος 210 Kg
 • HP 50+

Βασικός εξοπλισμός

 • Περιστροφή 180o

Πρόσθετος εξοπλισμός

 • Mηχανικός Αισθητήρας φυλλώματος
 • Προ-κλαδευτής
 • Βάση αποθήκευσης

Φωτογραφίες Προϊόντων