Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

FELCO

Ηλεκτρικά ψαλίδια κλαδέματος

Mod. 801 ΚΟΠΗ ΚΛΑΔΙΟΥ: max. Φ30mm

  • Βάρος ψαλιδιού: 736 gr
  • Μπαταρία τύπου γιλέκου: 4AH
  • Χρόνος φόρτωσης: 2 ώρες

Mod. 811 ΚΟΠΗ ΚΛΑΔΙΟΥ: max. Φ30mm

  • Βάρος ψαλιδιού: 812 gr
  • Μπαταρία τύπου γιλέκου: 4AH
  • Χρόνος φόρτωσης: 2 ώρες

Mod.  820 ΚΟΠΗ ΚΛΑΔΙΟΥ: max. Φ45mm

  • Βάρος ψαλιδιού: 1000 gr
  • Μπαταρία τύπου γιλέκου: 4AH
  • Χρόνος φόρτωσης: 2 ώρες