Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

SRT

SANIDAS – Υπεδαφοκαλλιεργητής (ΡΙΠΕΡ) Typ. SRT 

Βασικός Εξοπλισμός 

 • Υνί διπλής κοπής η Χελιδόνι
 • Κύλινδρος

Τύπος

 • SRT2, Αρ. σταβαριών 2, Πλάτος εργασίας 165 cm, HP30+
 • SRT3, Αρ. σταβαριών 3, Πλάτος εργασίας 165 cm, HP50+
 • SRT7, Αρ. σταβαριών 7, Πλάτος εργασίας 165 /170 cm, HP60+
 • SRT9, Αρ. σταβαριών 9, Πλάτος εργασίας 180 / 190 / 200, HP70+
 • SRT11, Αρ. σταβαριών 11, Πλάτος εργασίας 240 / 250, HP80+

Πρόσθετος Εξοπλισμός

 • Tσαπάκι RADIUS SL / RADIUS SL PLUS
 • Λιπασματοδιανεμικό σύστημα
 • Δαχτυλοσκαλιστήρι ρυθμιζόμενο Φ370mm / MINI-ΜAXI Φ540mm / ΜAXI Φ700mm / ΜAXI Φ1000mm
 • Μηχανική / Υδραυλική προέκταση max. +50 cm, για επέκταση πλάτους εργασίας