Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

SRT

SANIDAS – Υπεδαφοκαλλιεργητής (ΡΙΠΕΡ) Typ. SRT

Βασικός εξοπλισμός 

 • Υνί διπλής κοπής ή Χελιδόνι
 • Κύλινδρος

Τύπος

 • SRT2, Αρ. σταβαριών 2, Πλάτος εργασίας 125 / 135 / 150 / 165 cm, HP 30+
 • SRT3, Αρ. σταβαριών 3, Πλάτος εργασίας 135 / 150 / 165 cm, HP 50+
 • SRT5, Αρ. σταβαριών 5, Πλάτος εργασίας 125 / 135  cm, HP 60+
 • SRT7, Αρ. σταβαριών 7, Πλάτος εργασίας 140 / 150 / 165 /170 cm, HP 70+
 • SRT9, Αρ. σταβαριών 9, Πλάτος εργασίας 180 / 190 / 200, HP 70+
 • SRT11, Αρ. σταβαριών 11, Πλάτος εργασίας 240 / 250, HP 80+

Πρόσθετος εξοπλισμός

 • Λιπασματοδιανεμικό σύστημα (κωδ. L)
 • Τριφυλλοσπορέας (κωδ. SC)
 • Σπορέας (κωδ. SW)
 • Tσαπάκι RADIUS SL / RADIUS SL PLUS
 • Δαχτυλοσκαλιστήρι ρυθμιζόμενο Φ370mm / MINI-ΜAXI Φ540mm / ΜAXI Φ700mm
 • Μηχανική / Υδραυλική προέκταση max. +50 cm, για επέκταση πλάτους εργασίας