• Ελληνικα
  • Αγγλικα
  • Βουλγαρικα
Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
αναφορά στην Ένωση και το Διαρθρωτικό Ταμείο, το λογότυπο του ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

SRT-A1

SANIDAS – Υπεδαφοκαλλιεργητής (ΡΙΠΕΡ) Typ. SRT-A1 (ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ)

ΤΥΠΟΣ
ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
KG
HP
SRT-A1
10 – 30 cm
30+