Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

SRT-A1

SANIDAS – Υπεδαφοκαλλιεργητής (ΡΙΠΕΡ) Typ. SRT-A1 (ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ)

Τύπος

  • SRT-A1, Βαθιός εργασίας 10 – 30 cm, HP 30+