Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

SRT-A1

SANIDAS – Υπεδαφοκαλλιεργητής (ΡΙΠΕΡ) Typ. SRT-A1 (ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ)

ΤΥΠΟΣ
ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
KG
HP
SRT-A1
10 – 30 cm
30+