Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

SRE

SANIDAS – Υπεδαφοκαλλιεργητής (ΡΙΠΕΡ) Typ. SRE 

Βασικός Εξοπλισμός:

  • Υνί διπλής κοπής
  • Κύλινδρος
ΤΥΠΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΒΑΡΙΩΝ
ΠΛΑΤΟΣ
HP
SRE5
5
1250 / 1350 mm
50+
SRE7
7
1400 / 1500 /1650 / 1700 mm
60+
SRE9
9
1800 / 1900 / 2000 / 2100 mm
65+
SRE11
11
2400 / 2500 mm
75+

Πρόσθετος Εξοπλισμός:

  • Tσαπάκι RADIUS SL / RADIUS SL PLUS
  • Λιπασματοδιανεμικό σύστημα
  • Δαχτυλοσκαλιστήρι ρυθμιζόμενο Φ370mm / MINI-ΜAXI Φ540mm / ΜAXI Φ700mm / ΜAXI Φ1000mm
  • Μηχανική προέκταση max. +500 mm, για επέκταση πλάτους εργασίας
  • Υδραυλική προέκταση max. +500 mm, για επέκταση πλάτους εργασίας
  • Σταβάρι ρυθμιζόμενο με υνί διπλής κοπής ή με αροτράκι
  • Υδραυλική μπουκάλα για κύλινδρο
  • Χελιδόνι αντί για υνί διπλής κοπής

Φωτογραφίες Προϊόντων