Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

Προκλάδεμα

CLEMENS – Προκλάδεμα Vario Typ. CC879 σε κολώνα Sanidas


Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Αρ. δίσκων 2×8, Κοπή 70 cm
 • Μηχανική μετατόπιση
 • Ταχύτητα εργασίας 3 – 6 km/h
 • HP 60+

 

Πρόσθετος εξοπλισμός

 • Βάση τρακτέρ
 • Βάση αποθήκευσης

 

BINGER – Προκλάδεμα Typ. VSL07P σε κολώνα Sanidas ή σε κολώνα Βinger

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Ταχύτητα εργασίας 3 – 6 km/h
 • HP 60+

 

Τύπος

 • VSL07P, Αρ. δίσκων 2×6, Κοπή 35 cm
 • VSL07P, Αρ. δίσκων 2×8, Κοπή 49 cm
 • VSL07P, Αρ. δίσκων 2×10, Κοπή 63 cm
 • VSL07P, Αρ. δίσκων 2×12, Κοπή 77 cm
 • VSL07P, Αρ. δίσκων 2×14, Κοπή 91 cm
 • VSL07P, Αρ. δίσκων 2×16, Κοπή 105 cm

 

Πρόσθετος εξοπλισμός

 • Βάση τρακτέρ
 • Βάση αποθήκευσης

Φωτογραφίες Προϊόντων

Video