Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

Καλλιεργητής DUO

KULT – Καλλιεργητής για σκάλισμα Typ. DUO, παραδείγματα

Καταπολέμηση των ζιζανίων με ακρίβεια πάνω σε σαμάρι!

Τεχνικά χαρακτηριστικά

  • Τα DUO εργαλεία είναι κατάλληλα για 8cm μικρές διπλές-σειρές
  • Απόσταση σειράς: Min. 25cm

Τύπος 

  • DUO-6 ΣΕΙΡΕΣ, κορμός 2m, απόστασή σειράς 3 x 150 mm και 2 x 250 mm , HP 40+
  • DUO-4 ΣΕΙΡΕΣ, κορμός 2m, απόστασή σειράς 200 mm , HP 40+