Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

ECONOMY

Ηλεκτρικά ψαλίδια κλαδέματος

Mod. 808 ΚΟΠΗ ΚΛΑΔΙΟΥ: max. Φ25mm

 • Βάρος ψαλιδιού: 700 gr
 • Βάρος μπαταρίας: 250 gr
 • Πλήρες βάρος: 950 gr
 • Τύπος κοπής: με μία σκάλα κοπής
 • Μπαταρία λιθίου: 2,5AH
 • Χρόνος φόρτωσης: 2 ώρες/μπαταρία
 • Αυτονομία: 4 ώρες/μπαταρία
 • Συμπεριλαμβάνονται 2 μπαταρίες

Mod. F32 ΚΟΠΗ ΚΛΑΔΙΟΥ: max. Φ30mm

 • Βάρος ψαλιδιού: 1000 gr
 • Βάρος μπαταρίας: 300 gr
 • Πλήρες βάρος: 1.300 gr
 • Τύπος κοπής: με δύο σκάλες κοπής
 • Μπαταρία λιθίου: 2,5AH
 • Χρόνος φόρτωσης: 2 ώρες/μπαταρία
 • Αυτονομία: 4 ώρες/μπαταρία
 • Συμπεριλαμβάνονται 2 μπαταρίες

Mod.  SCA1 ΚΟΠΗ ΚΛΑΔΙΟΥ: max. Φ28mm

 • Βάρος ψαλιδιού: 990 gr
 • Πλήρες βάρος: 2.140 gr
 • Τύπος κοπής: με μία σκάλα κοπής
 • Μπαταρία τύπου γιλέκου: 4AH
 • Χρόνος φόρτωσης: 3,5-4,5 ώρες
 • Αυτονομία: 8 ώρες εργασίας

Mod. F35 ΚΟΠΗ ΚΛΑΔΙΟΥ: max. Φ30mm

 • Βάρος ψαλιδιού: 925 gr
 • Πλήρες βάρος: 2.130 gr
 • Τύπος κοπής: με δύο σκάλες κοπής
 • Μπαταρία τύπου γιλέκου: 4AH
 • Χρόνος φόρτωσης: 3-5 ώρες
 • Αυτονομία: 8 ώρες εργασίας

Mod. 778 ΚΟΠΗ ΚΛΑΔΙΟΥ: max. Φ30mm

 • Βάρος ψαλιδιού: 750 gr
 • Πλήρες βάρος: 2.350 gr
 • Τύπος κοπής: με δύο σκάλες κοπής
 • Μπαταρία τύπου γιλέκου: 4AH
 • Χρόνος φόρτωσης: 4-5 ώρες
 • Αυτονομία: 8 ώρες εργασίας

Πρόσθετος Εξοπλισμός:

 • Προοδευτική κοπή

Mod. 868 ΚΟΠΗ ΚΛΑΔΙΟΥ: max. Φ35mm

 • Βάρος ψαλιδιού: 930 gr
 • Πλήρες βάρος: 2.530 gr
 • Τύπος κοπής: με δύο σκάλες κοπής
 • Μπαταρία τύπου γιλέκου: 4AH
 • Χρόνος φόρτωσης: 4-5 ώρες
 • Αυτονομία: 8 ώρες εργασίας

Πρόσθετος Εξοπλισμός:

 • Προοδευτική κοπή

Mod.  SCA3 ΚΟΠΗ ΚΛΑΔΙΟΥ: max. Φ38mm

 • Βάρος ψαλιδιού: 990 gr
 • Πλήρες βάρος: 2.210 gr
 • Τύπος κοπής: προοδευτικός, με δύο σκάλες κοπής
 • Μπαταρία τύπου γιλέκου: 4AH
 • Χρόνος φόρτωσης: 4-5 ώρες
 • Αυτονομία: 8 ώρες εργασίας

Πρόσθετος Εξοπλισμός:

 • Προέκταση ψαλιδιού SCA3, μήκος 0,8m
 • Προέκταση ψαλιδιού SCA3, μήκος 2,1m

Video