Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

Γεωργικός κάδος

SANIDAS – Γεωργικός Κάδος Typ. SKD

Τύπος

  • SKD4, Διαστάσεις 120x80x65 cm, Χωρητικότητα κλούβα(53×35) 4, HP 15+
  • SKD6, Διαστάσεις 120x110x65 cm, Χωρητικότητα κλούβα(53×35) 6, HP 25+
  • SKD8, Διαστάσεις 155x110x75 cm, Χωρητικότητα κλούβα(53×35) 8, HP 35+
  • SKD9, Διαστάσεις 170x110x75 cm, Χωρητικότητα κλούβα(53×35) 9, HP 15+
  • SKD10, Διαστάσεις 195x90x100 cm, Χωρητικότητα για ξύλα, HP 15+
  • SKD11, Διαστάσεις 215x90x100 cm, Χωρητικότητα για ξύλα, HP 15+

 

Πρόσθετος εξοπλισμός

  • Πίσω πόρτα
  • Κάγκελα