Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

Φρεζάκι με αισθητήρα

SANIDAS – Φρεζάκι με αισθητήρα Typ. SFS

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Ταχύτητα εργασίας περ. 2 km/h

 

Βασικός εξοπλισμός

 • Πέδιλα
 • Καρδανικός άξονας

 

Τύπος

 • ECONOMY SFS 500, πλάτος εργασίας 50 cm, πλάτος σειράς +220 cm, μετατόπιση από το κέντρο του τρακτεριού 112 cm, Kg 220, ΗΡ 30+
 • ECONOMY SFS 700, πλάτος εργασίας 70 cm, πλάτος σειράς +280 cm, μετατόπιση από το κέντρο του τρακτεριού 180 cm, Kg 250, ΗΡ 30+

 

 • SFS 100/55, πλάτος εργασίας 55 cm, πλάτος σειράς 150-200 cm, μετατόπιση από το κέντρο του τρακτεριού 100 cm, Kg 230, ΗΡ 25+
 • SFS 130/55, πλάτος εργασίας 55 cm, πλάτος σειράς 180-280 cm, μετατόπιση από το κέντρο του τρακτεριού 130 cm, Kg 230, ΗΡ 25+
 • SFS 160/55, πλάτος εργασίας 55 cm, πλάτος σειράς 250-350 cm, μετατόπιση από το κέντρο του τρακτεριού 160 cm, Kg 270, ΗΡ 30+
 • SFS 160/70, πλάτος εργασίας 70 cm, πλάτος σειράς 250-350 cm, μετατόπιση από το κέντρο του τρακτεριού 160 cm, Kg 280, ΗΡ 30+
 • SFS 200/55, πλάτος εργασίας 55 cm, πλάτος σειράς 300-450 cm, μετατόπιση από το κέντρο του τρακτεριού 200 cm, Kg 350, ΗΡ 40+
 • SFS 200/70, πλάτος εργασίας 70 cm, πλάτος σειράς 300-450 cm, μετατόπιση από το κέντρο του τρακτεριού 200 cm, Kg 360, ΗΡ 40+
 • SFS 220/70, πλάτος εργασίας 70 cm, πλάτος σειράς 350-600 cm, μετατόπιση από το κέντρο του τρακτεριού 220 cm, Kg 380, ΗΡ 50+
 • SFS 220/85, πλάτος εργασίας 70 cm, πλάτος σειράς 350-600 cm, μετατόπιση από το κέντρο του τρακτεριού 235 cm, Kg 390, ΗΡ 50+

 

Πρόσθετος εξοπλισμός

 • Υδραυλικό χειριστήριο
 • Ηλεκτρο-υδραυλικό μπουτόν
 • Ρόδες αντί για τα πέδιλα, για τους τύπους SFS 160 – 200 – 220