Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

SRT-A1

SANIDAS – Υπεδαφοκαλλιεργητής (ΡΙΠΕΡ) Typ. SRT-A1 (ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  • Βάθος εργασίας 10 – 30 cm
  • HP 30+