Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

Φόβητρο πτηνών

Φόβητρο πτηνών

Τύπος

  • Φόβητρο πτηνών , συχνότητα εκπυρσοκρότησης  3-30 min, θόρυβος 120 db

 

 

Πρόσθετος εξοπλισμός

  • Χρονοδιακόπτης

Φωτογραφίες Προϊόντων