• Ελληνικα
  • Αγγλικα
  • Βουλγαρικα
Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
αναφορά στην Ένωση και το Διαρθρωτικό Ταμείο, το λογότυπο του ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

Φόβητρο πτηνών

Φόβητρο πτηνών

ΤΥΠΟΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΥΣΟΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

KG

ΦΟΒΗΤΡΟ ΠΤΗΝΩΝ

3 – 30 min

120 db

7,5

Πρόσθετος Εξοπλισμός:

  • Χρονοδιακόπτης

Φωτογραφίες Προϊόντων