Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

Λιπασματοδιανομείς

Λιπασματοδιανομέας Στρόγγυλος

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • μήκος διανομής 120-140 cm
 • διανομή Kg/ στρ :2,5-45
 • HP : 6+

 

 

Τύπος

 • 160, Χωρητικότητα 160Ltr, Θυρίδες: Πλάγια
 • 180, Χωρητικότητα 180Ltr, Θυρίδες: Πλάγια
 • 300, Χωρητικότητα 300Ltr, Θυρίδες: Πλάγια
 • Π-400, Χωρητικότητα 400Ltr, Θυρίδες: Πλάγια
 • Π-500, Χωρητικότητα 500Ltr, Θυρίδες: Πλάγια
 • Κ-400, Χωρητικότητα 400Ltr, Θυρίδες: Κάτω
 • Κ-500, Χωρητικότητα 500Ltr, Θυρίδες: Κάτω

 

 

 

Πρόσθετος εξοπλισμός

 • Γραμμικό σύστημα 1 σειράς
 • Γραμμικό σύστημα 2 σειρών

 

Λιπασματοδιανομέας Στρόγγυλος Συρόμενος – Αλατιέρα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • μήκος διανομής 120-140 cm
 • διανομή Kg/ στρ :2,5-45

 

Τύπος

 • 180, Χωρητικότητα 180Ltr, Θυρίδες: Πλάγια
 • 300, Χωρητικότητα 180Ltr, Θυρίδες: Πλάγια

 

 

Φωτογραφίες Προϊόντων