Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

SRT

SANIDAS – Υπεδαφοκαλλιεργητής (ΡΙΠΕΡ) Typ. SRT 

Βασικός Εξοπλισμός :

  • Υνί διπλής κοπής
  • Κύλινδρος
ΤΥΠΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΒΑΡΙΩΝ
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
HP
SRT2
2
1250 / 1350 / 1500 / 1650 mm
30+
SRT3
3
1350 / 1500 / 1650 mm
50+
SRT5
5
1250 / 1350 mm
60+
SRT7
7
1400 / 1500 / 1650 / 1700 mm
60+
SRT9
9
1800 / 1900 / 2000 mm
70+
SRT11
11
2100 / 2400 / 2500 mm
80+

Πρόσθετος Εξοπλισμός:

  • Tσαπάκι RADIUS SL / RADIUS SL PLUS
  • Λιπασματοδιανεμικό σύστημα
  • Δαχτυλοσκαλιστήρι ρυθμιζόμενο Φ370mm / MINI-ΜAXI Φ540mm / ΜAXI Φ700mm / ΜAXI Φ1000mm
  • Μηχανική προέκταση max. +500 mm, για επέκταση πλάτους εργασίας
  • Υδραυλική προέκταση max. +500 mm, για επέκταση πλάτους εργασίας
  • Σταβάρι ρυθμιζόμενο με υνί διπλής κοπής ή με αροτράκι
  • Υδραυλική μπουκάλα για κύλινδρο
  • Χελιδόνι αντί για υνί διπλής κοπής

Φωτογραφίες Προϊόντων

Video