Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

SRF

SANIDAS – Υπεδαφοκαλλιεργητής (ΡΙΠΕΡ) Typ. SRF

Βασικός Εξοπλισμός

  • Χελιδόνι ή Υνί διπλής κοπής
  • Κύλινδρος

 

Τύπος

  • SRF5, Αρ. σταβαριών 5, Πλάτος εργασίας 95 cm, HP 15+
  • SRF5, Αρ. σταβαριών 5, Πλάτος εργασίας 125 cm, HP 25+
  • SRF7, Αρ. σταβαριών 7, Πλάτος εργασίας 150 cm, HP 40+
  • SRF9, Αρ. σταβαριών 9, Πλάτος εργασίας 190 cm, HP 60+
  • SRF11, Αρ. σταβαριών 11, Πλάτος εργασίας 230 cm, HP 65+

 

Πρόσθετος Εξοπλισμός

  • Tσαπάκι RADIUS SL / RADIUS SL PLUS
  • Υδραυλική μπουκάλα για κύλινδρο
  • Σύστημα υδραυλικά ρυθμιζόμενο

Φωτογραφίες Προϊόντων