Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

Στελεχοκόπτης SLX

SANIDAS – Στελεχοκόπτης Typ. SLX

Βασικός εξοπλισμός

  • Πέδιλα
  • Μαχαίρια ή Αλυσίδα
  • Καρδανικός άξονας

 

Τύπος 

  • SLX-11, Πλάτος εργασίας 110 cm, Kg 155, HP 15+
  • SLX-12, Πλάτος εργασίας 120 cm, Kg 170, HP 30+
  • SLX-15, Πλάτος εργασίας 150 cm, Kg 210, HP 40+
  • SLX-17, Πλάτος εργασίας 170 cm, Kg 250, HP 40+