Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

Αροτράκια

SANIDAS – Αροτράκια Typ. SAΡ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

  • Μεταλλική ρόδα ρύθμισης βάθους

Τύπος

  • SAΡ-1, μονόυνο 6”, HP 15+
  • SAΡ-2, δίυνο 6”, HP 25+
  • SAΡ-2, δίυνο 8”, HP 35+
  • SAΡ-2, δίυνο 6” με ρόδα, HP 25+
  • SAΡ-2, δίυνο 8” με ρόδα, HP 35+
  • SAΡ-3, τρίυνο 6” με ρόδα, HP 30+
  • SAΡ-3, τρίυνο 8” με ρόδα, HP 35+