Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

Αροτράκια

SANIDAS – Αροτράκια Typ. SA

Τεχνικά χαρακτηριστικά

  • Μεταλλική ρόδα ρύθμισης βάθους

Τύπος

  • SA-1,μονόυνο 6”, HP 15+
  • SA-2,δίυνο 6”, HP 25+
  • SA-2,δίυνο 8”, HP 35+
  • SA-2,δίυνο 6”, με ρόδα , HP 25+
  • SA-2,δίυνο 8”, με ρόδα , HP 35+
  • SA-3,τρίυνο 6”, με ρόδα , HP 30+
  • SA-3,τρίυνο 8”, με ρόδα , HP 35+