Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

FINGER-WEEDERS

KULT – FINGERWEEDERS

To ΜΟΝΑΔΙΚΟ για σκάλισμα ανάμεσα στο φυτό: ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ & ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ!

Για να πετύχουμε την μέγιστη εξουδετέρωση των ζιζανίων ανάμεσα στο φυτό τα Δαχτυλοσκαλιστήρια πρέπει να χρησιμοποιούνται μόλις τα ζιζάνια ξεκινήσουν την ανάπτυξη τους. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Φ 250 mm, για σειρά 250-350 mm
  • Φ 290 mm, για σειρά 400-550 mm
  • Φ 370 mm, για σειρά πάνω από 500 mm
  • Φ 540 mm, για σειρά πάνω από 900 mm
  • Φ 700 mm, για σειρά πάνω από 1500 mm
  • Φ 1000 mm, για σειρά πάνω από 2100 mm
  • Μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε κοινό σκαλιστήρι
  • Χρήση: 10 ημέρες μετά την φύτευση
  • Ταχύτητα εργασίας: 4-15 km/h
  • Βάθος εργασίας: 20-40 mm

Κομπλέ Δαχτυλοσκαλιστήρι Φ 250mm & Φ 290mm, για κοιλοδοκό

πορτοκαλί-μαλακό
δεξί / αριστερό
κίτρινο-μεσαίο
δεξί / αριστερό
κόκκινο-σκληρό
δεξί / αριστερό

Κομπλέ Δαχτυλοσκαλιστήρι Φ 370mm, για κοιλοδοκό

πορτοκαλί-μαλακό
δεξί / αριστερό
κίτρινο-μεσαίο
δεξί / αριστερό
κόκκινο-σκληρό
δεξί / αριστερό

Κομπλέ Δαχτυλοσκαλιστήρι Φ 370mm ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ, για κοιλοδοκό

κόκκινο-σκληρό κίτρινο-μεσαίο

Κομπλέ Δαχτυλοσκαλιστήρι Φ 540mm ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ, για κοιλοδοκό

κόκκινο-σκληρό κίτρινο-μεσαίο πορτοκαλί-μαλακό

Στοιχείο Δαχτυλοσκαλιστήρι Φ 250 mm

πορτοκαλί-μαλακό
δεξί / αριστερό
κίτρινο-μεσαίο
δεξί / αριστερό
κόκκινο-σκληρό
δεξί / αριστερό

Στοιχείο Δαχτυλοσκαλιστήρι Φ 290 mm

πορτοκαλί-μαλακό
δεξί / αριστερό
κίτρινο-μεσαίο
δεξί / αριστερό
κόκκινο-σκληρό
δεξί / αριστερό

Στοιχείο Δαχτυλοσκαλιστήρι Φ 370 mm

πορτοκαλί-μαλακό
δεξί / αριστερό
κίτρινο-μεσαίο
δεξί / αριστερό
κόκκινο-σκληρό
δεξί / αριστερό

Στοιχείο Δαχτυλοσκαλιστήρι Φ 370 mm ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

Κόκκινο Φ 370 mm
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
Βάση προσαρμογής Δίσκος
κόκκινο-σκληρό

Στοιχείο Δαχτυλοσκαλιστήρι Φ 370 mm ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

Κίτρινο Φ 370 mm
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
Βάση προσαρμογής Δίσκος
κίτρινο-μεσαίο

Στοιχείο Δαχτυλοσκαλιστήρι MINI-Maxi Φ 540 mm ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

Κόκκινο Φ 540 mm
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
Βάση προσαρμογής Tέταρτο
κόκκινο-σκληρό

Στοιχείο Δαχτυλοσκαλιστήρι MINI-Maxi Φ 540 mm ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

Κίτρινο Φ 540 mm
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
Βάση προσαρμογής Tέταρτο
κίτρινο-μεσαίο

Στοιχείο Δαχτυλοσκαλιστήρι MINI-Maxi Φ 540 mm ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

Πορτοκαλί Φ 540 mm
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
Βάση προσαρμογής Tέταρτο
πορτοκαλί-μαλακό

Στοιχείο Δαχτυλοσκαλιστήρι Maxi Φ 700 mm ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

Κόκκινο Φ 700 mm
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
Βάση προσαρμογής Tέταρτο
κόκκινο-σκληρό

Στοιχείο Δαχτυλοσκαλιστήρι Maxi Φ 700 mm ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

Κίτρινο Φ 700 mm
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
Βάση προσαρμογής Tέταρτο
κίτρινο-μεσαίο

Στοιχείο Δαχτυλοσκαλιστήρι Maxi Φ 700 mm ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

Πορτοκαλί Φ 700 mm
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
Βάση προσαρμογής Tέταρτο
πορτοκαλί-μαλακό

Στοιχείο Δαχτυλοσκαλιστήρι Maxi Φ 1000 mm ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

Κίτρινο / Πορτοκαλί
Φ 1000 mm
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
Βάση προσαρμογής Τέταρτο κίτρινο-μεσαίο
/πορτοκαλί-μαλακό