Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

Αραιωτής

 Αραιωτής Typ. STH

Το αραίωμα είναι απαραίτητο και γίνεται κάθε χρόνο γιατί τα δέντρα παράγουν

περισσότερους καρπούς από αυτούς που μπορούν πραγματικά να θρέψουν!

Με το αραίωμα:

  • Βελτιώνεται η ποιότητα των καρπών σε μέγεθος, χρώμα, γεύση!
  • Ρυθμίζεται η καρποφορία του δέντρου!
  • Σταθεροποιείται η ετήσια παραγωγή!
  • Μειώνεται το φορτίο των καρπών στο δέντρο και γι’ αυτό το λόγο αποφεύγεται και το σπάσιμο των κλαδιών!
  • Συμβάλει στην πρωιμότητα της ωρίμανσης και στην καλύτερη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος!

 

Τύπος

  • SΤΗ-220, Μήκος Εργασίας: 220 cm, HP: 60+
  • SΤΗ-250, Μήκος Εργασίας: 250 cm, HP: 60+
  • SΤΗ-280, Μήκος Εργασίας: 280 cm, HP: 60+
  • SΤΗ-310, Μήκος Εργασίας: 310 cm, HP: 60+