Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

Αραιωτής

SANIDAS – Αραιωτής Typ. STH

Το αραίωμα είναι απαραίτητο και γίνεται κάθε χρόνο γιατί τα δέντρα παράγουν

περισσότερους καρπούς από αυτούς που μπορούν πραγματικά να θρέψουν!

Με το αραίωμα:

  • Βελτιώνεται η ποιότητα των καρπών σε μέγεθος, χρώμα, γεύση!
  • Ρυθμίζεται η καρποφορία του δέντρου!
  • Σταθεροποιείται η ετήσια παραγωγή!
  • Μειώνεται το φορτίο των καρπών στο δέντρο και γι’ αυτό το λόγο αποφεύγεται και το σπάσιμο των κλαδιών!
  • Συμβάλει στην πρωιμότητα της ωρίμανσης και στην καλύτερη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος!

 

Τύπος

  • SΤΗ-220, Μήκος Εργασίας: 220 cm, HP: 60+
  • SΤΗ-250, Μήκος Εργασίας: 250 cm, HP: 60+
  • SΤΗ-280, Μήκος Εργασίας: 280 cm, HP: 60+
  • SΤΗ-310, Μήκος Εργασίας: 310 cm, HP: 60+