Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

Πατατοεξαγωγέας

SANIDAS – Πατατοεξαγωγέα Typ. SPE

Τεχνικά χαρακτηριστικά

  • SPE-1 σειρά: Δυνατότητα εξαγωγής 12 στρ./ημέρα
  • SPE-2 σειρές: Δυνατότητα εξαγωγής 22 στρ./ημέρα

Τύπος

  • SPE-1 σειρά, πλάτος 70 -74 cm, HP 30+
  • SPE-2 σειρές, πλάτος 140 -150 cm, HP 50+

Φωτογραφίες Προϊόντων