Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

Πατατοεξαγωγέας

SANIDAS – Πατατοεξαγωγέα Typ. SPE

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • SPE-1 ΣΕΙΡΑ: Δυνατότητα εξαγωγής 12 στρ./ημέρα
  • SPE-2 ΣΕΙΡΕΣ: Δυνατότητα εξαγωγής 22 στρ./ημέρα
ΤΥΠΟΣ
ΠΛΑΤΟΣ
KG
HP
SPE-1 ΣΕΙΡΑ
700 mm – 740 mm
300
30+
SPE-2 ΣΕΙΡΕΣ
35+

SANIDAS – Πατατοεξαγωγέα Typ. SPE-S

 

 

ΤΥΠΟΣ
ΠΛΑΤΟΣ
KG
HP
SPE-S 1 ΣΕΙΡΑ

 

 

 

 

Φωτογραφίες Προϊόντων