Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

Πατατοφυτευτική

SANIDAS – Πατατοφυτευτική Typ. SPF

Τεχνικά χαρακτηριστικά

  • Δυνατότητα φύτευσης 20στρ/ημέρα.
  • Ρυθμιζόμενο πλάτος φύτευσης.
  • Bάθος σποράς 10-30 cm
  • Απόσταση φυτό-φυτό 17-40 cm

Τύπος

  • SPF-1 σειρά, Πλάτος σποράς 70-75 cm, HP 17+
  • SPF-2 σειρές απλή, Πλάτος σποράς 70 -75 cm, HP 35+
  • SPF-2 σειρές (με ρόδες), Πλάτος σποράς 70 cm-75 cm, HP 35+

Πρόσθετος εξοπλισμός

  • Λιπασματοδιανομέας
  • Φαρμακοδιανομέας

Φωτογραφίες Προϊόντων