Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

Γεωτρύπανο

SANIDAS – Γεωτρύπανο Typ. GTS

Βασικός εξοπλισμός

 • Καρδανικός άξονας με συμπλέκτη

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Ο τύπος «GTS-1/1 25HP»: έχει διάμετρο οπής από Φ90-Φ250mm
 • Ο τύπος «GTS-1/1 45HP»: έχει διάμετρο οπής από Φ90-Φ500mm

Τύπος

 • GTS-1/1 25HP, Kg 148, HP 20-100
 • GTS-1/1 45HP, Kg 185, HP 35-100

Πρόσθετος εξοπλισμός

 • Αρίδα Φ10 cm
 • Αρίδα Φ15 cm
 • Αρίδα Φ18 cm (Βάρος: 14kg)
 • Αρίδα Φ20 cm
 • Αρίδα Φ25 cm
 • Αρίδα Φ30 cm
 • Αρίδα Φ35 cm
 • Αρίδα Φ40 cm
 • Αρίδα Φ45 cm
 • Αρίδα Φ50 cm