Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

Στελεχοκόπτης

SANIDAS – Στελεχοκόπτης Typ. SLX / SLX-T

Βασικός εξοπλισμός

 • Πέδιλα για SLX
 • 2 μπροστά ρόδες και 1 πίσω κύλινδρο για SLX-T
 • Μηχανική μετατόπιση για SLX-T
 • Μαχαίρια ή Αλυσίδα
 • Καρδανικός άξονας

Τύπος 

 • SLX-11, Πλάτος εργασίας 110 cm, Kg 155, HP 15+
 • SLX-12, Πλάτος εργασίας 120 cm, Kg 170, HP 30+
 • SLX-15, Πλάτος εργασίας 150 cm, Kg 210, HP 40+
 • SLX-17, Πλάτος εργασίας 170 cm, Kg 250, HP 40+
 • SLX-19Τ, Πλάτος εργασίας 195 cm, Kg 310, HP 40+
 • SLX-22Τ, Πλάτος εργασίας 220 cm, Kg 370, HP 40+
 • SLX-24Τ, Πλάτος εργασίας 240 cm, Kg 450, HP 50+
 • SLX-26Τ, Πλάτος εργασίας 260 cm, Kg 520, HP 60+
 • SLX-28Τ, Πλάτος εργασίας 280 cm, Kg 570, HP 60+
 • SLX-36Τ, Πλάτος εργασίας 360 cm, Kg 800, HP 80+

Πρόσθετος εξοπλισμός

 • Υδραυλική μετατόπιση για SLX-T
 • Βυτίο 200/300/400 ltr με ηλεκτρική αντλία και βέργα ζιζανιοκτονίας 3,5/5 m

Φωτογραφίες Προϊόντων