Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

Καταστροφέας

SANIDAS – Καταστροφέας Ε.Τ. Σταθερός Typ. SFEET

Βασικός εξοπλισμός

 • Μεγάλα σφυριά
 • Καρδανικός άξονας
 • Κίνηση με ιμάντες

Τύπος

 • SFEET-080, Πλάτος εργασίας 80 cm, Ολικό πλάτος 95 cm, Kg 170, HP 18+
 • SFEET-090, Πλάτος εργασίας 90 cm, Ολικό πλάτος 105 cm, Kg 180, HP 20+
 • SFEET-100, Πλάτος εργασίας 100 cm, Ολικό πλάτος 115 cm, Kg 190, HP 22+
 • SFEET-110, Πλάτος εργασίας 110 cm, Ολικό πλάτος 125 cm, Kg 200, HP 24+
 • SFEET-120, Πλάτος εργασίας 120 cm, Ολικό πλάτος 135 cm, Kg 220, HP 26+
 • SFEET-130, Πλάτος εργασίας 130 cm, Ολικό πλάτος 145 cm, Kg 240, HP 30+
 • SFEET-140, Πλάτος εργασίας 140 cm, Ολικό πλάτος 155 cm, Kg 260, HP 35+
 • SFEET-150, Πλάτος εργασίας 150 cm, Ολικό πλάτος 165 cm, Kg 280, HP 45+

 

SANIDAS – Καταστροφέας Η.Β.Τ. Typ. SFET

Βασικός εξοπλισμός

 • Μεγάλα ή Μικρά σφυριά
 • Μηχανική μετατόπιση
 • Καρδανικός άξονας
 • Κίνηση με ιμάντες

Τύπος

 • SFET-100, Πλάτος εργασίας 100 cm, Ολικό πλάτος 115 cm, Kg 270, HP 20+
 • SFET-110, Πλάτος εργασίας 110 cm, Ολικό πλάτος 125 cm, Kg 300, HP 20+
 • SFET-120, Πλάτος εργασίας 120 cm, Ολικό πλάτος 135 cm, Kg 340, HP 22+
 • SFET-130, Πλάτος εργασίας 130 cm, Ολικό πλάτος 145 cm, Kg 390, HP 24+
 • SFET-140, Πλάτος εργασίας 140 cm, Ολικό πλάτος 155 cm, Kg 420, HP 26+
 • SFET-150, Πλάτος εργασίας 150 cm, Ολικό πλάτος 165 cm, Kg 460, HP 30+
 • SFET-160, Πλάτος εργασίας 160 cm, Ολικό πλάτος 175 cm, Kg 500, HP 35+
 • SFET-180, Πλάτος εργασίας 180 cm, Ολικό πλάτος 195 cm, Kg 530, HP 45+
 • SFET-200, Πλάτος εργασίας 200 cm, Ολικό πλάτος 155 cm, Kg 580, HP 50+

Πρόσθετος εξοπλισμός

 • Υδραυλική μετατόπιση

 

SANIDAS – Καταστροφέας B.Τ. Typ. SFBT

Βασικός εξοπλισμός

 • Μεγάλα ή Μικρά σφυριά
 • Μηχανική μετατόπιση
 • Καρδανικός άξονας
 • Κίνηση με ιμάντες

Τύπος

 • ST-120, Πλάτος εργασίας 120 cm, Ολικό πλάτος 135 cm, Kg 410, HP 25+
 • ST-130, Πλάτος εργασίας 130 cm, Ολικό πλάτος 145 cm, Kg 460, HP 30+
 • ST-140, Πλάτος εργασίας 140 cm, Ολικό πλάτος 155 cm, Kg 500, HP 30+
 • ST-150, Πλάτος εργασίας 150 cm, Ολικό πλάτος 165 cm, Kg 540, HP 40+
 • ST-160, Πλάτος εργασίας 160 cm, Ολικό πλάτος 175 cm, Kg 570, HP 50+
 • ST-180, Πλάτος εργασίας 180 cm, Ολικό πλάτος 195 cm, Kg 620, HP 60+
 • ST-200, Πλάτος εργασίας 200 cm, Ολικό πλάτος 215 cm, Kg 690, HP 70+
 • ST-220, Πλάτος εργασίας 220 cm, Ολικό πλάτος 135 cm, Kg 740, HP 80+
 • ST-250, Πλάτος εργασίας 250 cm, Ολικό πλάτος 265 cm, Kg 840, HP 90+

Πρόσθετος εξοπλισμός

 • Υδραυλική μετατόπιση
 • Ζεύγος τροχών