Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

Καλλιεργητής

SANIDAS – Καλλιεργητής Typ. SKA

Βασικός Εξοπλισμός

 • Υνί διπλής κοπής ή Χελιδόνι
 • Κύλινδρος

 

Τύπος

 • SKA7, Αρ. ελατήριων 7, Πλάτος εργασίας 125 cm, HP 15+
 • SKA9, Αρ. ελατήριων 9, Πλάτος εργασίας 135 cm, HP 20+
 • SKA11, Αρ. ελατήριων 11, Πλάτος εργασίας 150 cm, HP 25+
 • SKA13, Αρ. ελατήριων 13, Πλάτος εργασίας 170 cm, HP 30+
 • SKA15, Αρ. ελατήριων 15, Πλάτος εργασίας 200 cm, HP 40+
 • SKA17, Αρ. ελατήριων 17, Πλάτος εργασίας 230 cm, HP 50+
 • SKA19, Αρ. ελατήριων 19, Πλάτος εργασίας 250 cm, HP 60+

 

Πρόσθετος Εξοπλισμός

 • Tσαπάκι RADIUS SL / RADIUS SL PLUS
 • Υδραυλική υποστήριξη

Φωτογραφίες Προϊόντων