Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

SRB

SANIDAS – Υπεδαφοκαλλιεργητής (ΡΙΠΕΡ) με BISON σταβάρια Typ. SRΒ

 

ΤΥΠΟΣ
ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
KG
HP
SRΒ
300 – 450 cm
300
60+

Πρόσθετος Εξοπλισμός:

  • Κύλινδρος
  • Υδραυλική μπουκάλα για κύλινδρο