Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

SRB

SANIDAS – Υπεδαφοκαλλιεργητής (ΡΙΠΕΡ) με BISON σταβάρια Typ. SRΒ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  • Βάθος εργασίας 30-45 cm
  • HP 60+

Πρόσθετος Εξοπλισμός

  • Κύλινδρος
  • Υδραυλική μπουκάλα για κύλινδρο