Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

Φυτευτική Μηχανή

Ferrari – Φυτευτική Μηχανή με μανταλάκια Typ. FPP

10 μανταλάκια, απόσταση φυτού: 23-25-28-30-33-36-38-40-45-50-55-60-65-70-77

Τεχνικά χαρακτηριστικά

  • Κατάλληλη για γυμνόρίζα φυτά και σε κουπάκι
  • Χρήση σε flat έδαφος και σαμάρια
  • To κάθε στοιχείο φύτευσης είναι ανεξάρτητο
  • Γρήγορη ρύθμιση βάθους φύτευσης

Βασικός εξοπλισμός

  • Γραμμοχαράκτης

Τύπος

  • FPP6003, σειρές 3, αρ. μανταλάκια  10, 880Kg, HP 80+