Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

Ρόδες στελεχοκόπτη

PERFECT – Ρόδα Στελεχοκόπτη Typ. SZA

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Προσαρμογή σε καταστροφέα ή σε στελεχοκόπτη
 • Απαιτούμενη ροή λαδιού 30 l/min

Τύπος 

 • SZA-420, Πλάτος κοπής 42 cm, Kg 75
 • SZA-500, Πλάτος κοπής 50 cm, Kg 85
 • SZA-600, Πλάτος κοπής 60 cm, Kg 95
 • SZA-850, Πλάτος κοπής 85 cm, Kg 110

Πρόσθετος εξοπλισμός

 • Βάση τοποθέτησης για καταστροφέα/στελεχοκόπτη
 • Βάση τοποθέτησης για μικρό φορτωτή
 • Υδραυλικός αισθητήρας

PERFECT – Ρόδα Στελεχοκόπτη Typ. SZS

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Πίσω προσαρμογή
 • Υδραυλική μετατόπιση
  Typ. SZS-600: max. 210 cm από το κέντρο του τρακτεριού
  Typ. SZS-850: max. 220 cm από το κέντρο του τρακτεριού
 • Απαιτούμενη ροή λαδιού 30 l/min

Τύπος 

 • SZS-600, Πλάτος κοπής 60 cm, Kg 175
 • SZS-850, Πλάτος κοπής 85 cm, Kg 195

Πρόσθετος εξοπλισμός

 • Υδραυλικός αισθητήρας

PERFECT – Ρόδα Στελεχοκόπτη Typ. SZX

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Μπροστά προσαρμογή
 • Υδραυλική μετατόπιση, max. 245 cm από το κέντρο του τρακτεριού
 • Απαιτούμενη ροή λαδιού 30 l/min

Τύπος

 • SZX-850, Πλάτος κοπής 85 cm, Kg 275

Πρόσθετος εξοπλισμός

 • Βάση σύνδεσης για πίσω ζεύξη 3-σημείων
 • Υδραυλικός αισθητήρας

PERFECT – Ρόδα Στελεχοκόπτη Typ. DUO-SWING

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Πίσω προσαρμογή
 • Υδραυλική μετατόπιση
  Typ. DUO-SWING 420: max. 173-463 cm από το κέντρο του τρακτεριού
  Typ. DUO-SWING 500: max. 173-472 cm από το κέντρο του τρακτεριού
  Typ. DUO-SWING 600: max. 173-484 cm από το κέντρο του τρακτεριού
 • Απαιτούμενη ροή λαδιού: 30 l/min

Τύπος

 • DUO-SWING 420, Πλάτος κοπής 42 cm, Kg 450
 • DUO-SWING 500, Πλάτος κοπής 50 cm, Kg 470
 • DUO-SWING 600, Πλάτος κοπής 60 cm, Kg 500

Πρόσθετος εξοπλισμός

 • Μπροστά προσαρμογή
 • Υδραυλικός αισθητήρας 2τεμ.

Φωτογραφίες Προϊόντων

Video