Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

Μοτοσκαπτικό χειρός

Μοτοσκαπτικό χειρός

Μετατρέψτε το Μοτοσκαπτικό χειρός σας σε ένα σύγχρονο εργαλείο σκαλίσματος!

*Προϋπόθεση: να περιστρέφεται το τιμόνι

Τεχνικά χαρακτηριστικά

  • Κατάλληλο για μικρές φάρμες
  • Ανάλογα με την καλλιέργεια, προσαρμόστε τα κατάλληλα μικρό-εργαλεία σκαλίσματος
  • Διαλέξτε ανάμεσα σε διάφορα FINGERWEEDERS