Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

Καλλιεργητής SKAK

SANIDAS – Καλλιεργητής για σκάλισμα Typ. SKAK

Τύπος

  • SKAK-1 ΣΕΙΡΑ, κορμός 2m, απόσταση σειράς 140cm, στοιχεία σκαλίσματος 2τεμ., Δαχτυλοσκαλιστήρι Φ370mm: 1set, Kg 330, HP40+
  • SKAK-2 ΣΕΙΡΕΣ, κορμός 2m, απόσταση σειράς 50-75cm, στοιχεία σκαλίσματος 3τεμ., Δαχτυλοσκαλιστήρι Φ370mm: 2set, Kg 400, HP50+
  • SKAK-2 ΣΕΙΡΕΣ, κορμός 2m, απόσταση σειράς 80-100cm, στοιχεία σκαλίσματος 3τεμ., Δαχτυλοσκαλιστήρι Φ370mm: 2set, Kg 442,  HP50+
  • SKAK-3 ΣΕΙΡΕΣ, κορμός 3,9m, απόσταση σειράς 140cm, στοιχεία σκαλίσματος 5τεμ., Δαχτυλοσκαλιστήρι Φ370mm: 3set, Kg 620,  HP70+
  • SKAK-4 ΣΕΙΡΕΣ, κορμός 3,2m, απόσταση σειράς 60-80cm, στοιχεία σκαλίσματος 5τεμ., Δαχτυλοσκαλιστήρι Φ370mm: 4set, Kg -,  HP70+
  • SKAK-4 ΣΕΙΡΕΣ, κορμός 4m, απόσταση σειράς 95cm, στοιχεία σκαλίσματος 5τεμ., Δαχτυλοσκαλιστήρι Φ370mm: 4set, Kg -,  HP70+

Πρόσθετος εξοπλισμός

  • Κάθισμα και τιμόνι (Βάρος: 18kg)
  • Σετ Δαχτυλοσκαλιστήρι Φ370mm/Φ540mm ρυθμιζόμενο
  • Λιπασματοδιανεμικό σύστημα με καρδανικό άξονα (κωδ. L), 1 σειράς/2 σειρές/3 σειρές/4 σειρές
  • Λιπασματοδιανεμικό σύστημα με υδραυλική κίνηση (κωδ. LY), 1 σειράς/2 σειρές/4 σειρές

Video