Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

Υπεδαφοκαλλιεργητής (ΡΙΠΕΡ) SRT

SANIDAS – Υπεδαφοκαλλιεργητής (ΡΙΠΕΡ) Typ. SRT 

Βασικός εξοπλισμός

 • Υνί διπλής κοπής
 • 2τεμ. φρεζομάχαιρα

Τύπος

 • SRT3, Αρ. σταβαριών 3, Πλάτος εργασίας 150/145/150 cm, HP 60+
 • SRT5, Αρ. σταβαριών 5, Πλάτος εργασίας 150/145/150 cm, HP 70+
 • SRT5, Αρ. σταβαριών 5, Πλάτος εργασίας 170/145/150 cm, HP 80+
 • SRT7, Αρ. σταβαριών 7, Πλάτος εργασίας 230/145/150 cm, HP 110+
 • SRT9, Αρ. σταβαριών 9, Πλάτος εργασίας 260/145/150 cm, HP 130+

 

Πρόσθετος εξοπλισμός

 • Δισκοσβάρνα, μηχανικά ρυθμιζόμενη
 • Δισκοσβάρνα, υδραυλικά ρυθμιζόμενη
 • Κύλινδρος
 • Υδραυλική μπουκάλα για κύλινδρο