Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

Κλαδοσυλλέκτης

SANIDAS – Κλαδοσυλλέκτης Typ. SKL

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Απαιτούμενα χειριστήρια γεωργικού ελκυστήρα: 1 διπλής ενεργείας

Τύπος

 • SKL6 E.T, αριθμός σταβαριών 6, σειρές σταβαριών 2, μήκος 90cm, πλάτος 90cm, HP 15+
 • SKL8 E.T, αριθμός σταβαριών 8, σειρές σταβαριών 2, HP 25+
 • SKL7, αριθμός σταβαριών 7, σειρές σταβαριών 2, μήκος 60cm, πλάτος 120cm, HP 30+
 • SKL7 με λαμαρίνα για θερμοκήπια, αριθμός σταβαριών 7, σειρές σταβαριών 2, μήκος 60cm, πλάτος 150cm, HP 30+
 • SKL7-R, αριθμός σταβαριών 7, σειρές σταβαριών 2
 • SKL9, αριθμός σταβαριών 9, σειρές σταβαριών 2, μήκος 60cm, πλάτος 150cm, HP 35+
 • SKL-9R, αριθμός σταβαριών 9, σειρές σταβαριών 2
 • SKL11, αριθμός σταβαριών 11, σειρές σταβαριών 2, μήκος 180cm, πλάτος 180cm, HP 35+
 • SKL-11R, αριθμός σταβαριών 11, σειρές σταβαριών 2
 • SKL13, αριθμός σταβαριών 13, σειρές σταβαριών 2, μήκος 250cm, πλάτος 180cm, HP 50+

 

Φωτογραφίες Προϊόντων