Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

BGM/BKM

PERFECT – Καταστροφέας Typ. BGM & ΒΚM

*Μπροστά και πίσω προσαρμοζόμενος

Βασικός εξοπλισμός

 • Υδραυλική μετατόπιση
 • Σφυριά
 • Πίσω κύλινδρο
 • Πιρούνια (για Typ. BKM)
 • Καρδανικός άξονας

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Διάμετρος κλαδιού μέχρι Φ 10cm

Τύπος

 • BGM-150, αριθμός σφυριών 9, πλάτος καλλιέργειας 150cm, ολικό πλάτος 173cm, Kg 705, HP 40
 • BGM-180, αριθμός σφυριών 12, πλάτος καλλιέργειας 180cm, ολικό πλάτος 203cm, Kg 760, HP 45
 • BGM-210, αριθμός σφυριών 12, πλάτος καλλιέργειας 210cm, ολικό πλάτος 233cm, Kg 815, HP 52

Τύπος

 • BKM-150, αριθμός σφυριών 9, πλάτος καλλιέργειας 150cm, ολικό πλάτος 173cm, Kg 810, HP 40
 • BKM-180, αριθμός σφυριών 12, πλάτος καλλιέργειας 180cm, ολικό πλάτος 203cm, Kg 840, HP 45
 • BΚM-210, αριθμός σφυριών 12, πλάτος καλλιέργειας 210cm, ολικό πλάτος 233cm, Kg 855, HP 52

 

 

Φωτογραφίες Προϊόντων