Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

Σβολοκόπτης με σπορέα

Moreni – Περιστρεφόμενο σκαλιστήρι/Σβολοκόπτης Typ. VITIS / VITIS-K

 

Τύπος 

 • V100G-S / VK100G-S, πλάτος εργασίας 98,5 cm, ολικό πλάτος 101 cm, στοιχεία σκαλίσματος 3 , Kg 587, HP 30
 • V125G-SC / VK125G-SC, πλάτος εργασίας 120,3 cm, ολικό πλάτος 125,5 cm, στοιχεία σκαλίσματος 5 , Kg 703 , HP 35
 • V150G-SC / VK150G-SC, πλάτος εργασίας 140 cm, ολικό πλάτος 142,5 cm, στοιχεία σκαλίσματος 6 , Kg 778 , HP 40+
 • V175G-SC / VK175G-SC, πλάτος εργασίας 167 cm, ολικό πλάτος 169,5 cm, στοιχεία σκαλίσματος 7 , Kg 846 , HP 15+
 • V175G-SC / VK175G-SC, πλάτος εργασίας 167 cm, ολικό πλάτος 169,5 cm, στοιχεία σκαλίσματος 7 , Kg 846 , HP 15+
 • V200G-SC / VK200G -SC,πλάτος εργασίας 188,5 cm, ολικό πλάτος 191,5 cm, στοιχεία σκαλίσματος 8 , Kg 913 , HP 50+

 

Πρόσθετος εξοπλισμός

Μηχανικός Σπορέας Typ. SOFT

Τύπος

 • Soft 1000, έξοδοι 9, χωρητικότητά σε kg 68 , χωρητικότητά σε ltr 85, Kg 125
 • Soft 1250, έξοδοι 11, χωρητικότητά σε kg 80 , χωρητικότητά σε ltr 100, Kg 130
 • Soft 1500, έξοδοι 13, χωρητικότητά σε kg 108 , χωρητικότητά σε ltr 135, Kg 135
 • Soft 1750, έξοδοι 15, χωρητικότητά σε kg 128 , χωρητικότητά σε ltr 160, Kg 140
 • Soft 2000, έξοδοι 17, χωρητικότητά σε kg 148 , χωρητικότητά σε ltr 185, Kg 145

 

Πνευματικός Σπορέας Typ. SHARP

Τύπος

 • Sharp 120, έξοδοι 8, χωρητικότητά σε kg 96 , χωρητικότητά σε ltr 120, Kg 45
 • Sharp 200, έξοδοι 8, χωρητικότητά σε kg 160 , χωρητικότητά σε ltr 200, Kg 60
 • Sharp 200, έξοδοι 8, χωρητικότητά σε kg 240 , χωρητικότητά σε ltr 300, Kg 70