Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

Καρφωτικό Πασσάλων

SANIDAS – Καρωτικό πασσάλων Typ. KR

Τεχνικά χαρακτηριστικά

  • Κατάλληλο για μεταλλικούς πασσάλους                                                                                 

Video