• Гръцки
  • Английски
  • Български
Селскостопанска Техника за Лозарство • Овощарство • Етеричномаслени Растения
reference to the Union and the Structural Fund, the NSRF logo and the Competitiveness, Entrepreneurship & Innovation Operational Program

Набивач на колове

SANIDAS – Набивач на колове

Техническо описание:

  • Монтирва се на Колона SK
  • Необходимо оборудване на трактора: 2 x2 хидравлични връзки
ТИП
ВИСОЧИНА
KG
HP
KR
1600 mm
71
50+

Допълнително оборудване:

  • Стойка за съхранение

Video