Селскостопанска Техника за Лозарство • Овощарство • Етеричномаслени Растения
NSRF

SRT

SANIDAS Продълбочител (РИПЕР) Tип SRT

Основно Оборудване

 • Двустрано длето или лястовица
 • Валяк

Тип

 • SRT2, Бр. стълбец 2, Раб. ширина 125 / 135 / 150 / 165 cm, HP 30+
 • SRT3, Бр. стълбец 3, Раб. ширина 135 / 150 / 165 cm, HP 50+
 • SRT5, Бр. стълбец 5, Раб. ширина 125 / 135 / cm, HP 60+
 • SRT7, Бр. стълбец 7, Раб. ширина 140 / 150 / 165 / 170 cm, HP 60+
 • SRT9, Бр. стълбец 9, Раб. ширина 180 / 190 / 200 cm, HP 70+
 • SRT11, Бр. стълбец 11, Раб. ширина 210 / 240 / 250  cm, HP 80+

Допълнително Оборудване

 • Λιπασματοδιανεμικό σύστημα (κωδ. L)
 • Τριφυλλοσπορέας (κωδ. SC)
 • Σπορέας (κωδ. SW)
 • Мотичка RADIUS SL / RADIUS SL PLUS
 • Окопен Диск с регулиране ъгъла на работа Φ370mm / ΜΙΝΙ-MAXI Φ540mm / MAXI Φ700mm / MAXI Φ1000mm
 • Механично/Хидравлично удължение max. +50 cm, за регулиране работна ширина