• Гръцки
  • Английски
  • Български
Селскостопанска Техника за Лозарство • Овощарство • Етеричномаслени Растения
reference to the Union and the Structural Fund, the NSRF logo and the Competitiveness, Entrepreneurship & Innovation Operational Program

SRT-A1

SANIDAS – Продълбочител (РИПЕР) Tип SRT-A1 (БРАЗДИР)

ТИП
ДЪЛБОЧИНА НА ОБРАБОТКА
KG
HP
SRT-A1
10 – 30 cm
30+