• Гръцки
  • Английски
  • Български
Селскостопанска Техника за Лозарство • Овощарство • Етеричномаслени Растения

SRT-A1

SANIDAS – Продълбочител (РИПЕР) Tип SRT-A1 (БРАЗДИР)

ТИП
ДЪЛБОЧИНА НА ОБРАБОТКА
KG
HP
SRT-A1
10 – 30 cm
30+